top of page

מידע שימושי למטייל במונגוליה

 

מנהגים מונגוליים - עשה ואל תעשה במונגוליה

 

אוסף מנהגים ופיסות תרבות שיעשו את החיים לכולנו קלים יותר אם נקפיד, אם נכבד ואם נבין....

 

 1. במהלך המסע נתארח באוהלי המונגוליים – "גר". המונגולים נוהגים את מנהגי הנוודות, ויציעו מזון ושתייה לאורחים. קבל מזון ביד ימין, נתמכת ביד שמאל. 

 2. לתת בשתי ידיים. 

 3. החזק בקעריות בתחתית, לא בשפת הקערה. 

 4. אם נותנים סכין, כלי חד – הלהב תמיד מופנה אל הנותן. 

 5. השתדלו שלא לסרב לטעום ממזון המוגש לכם. 

 6. נהוג לתת ממתק או קפה , תה למונגולי המתארח אל השולחן. 

 7. טבק להרחה – טקס שלם בו מועבר בקבוק בין הקרואים. יש להריח, להנהן בחשיבות על הריח הנפלא ולהחזיר כשהפקק פתוח, לבעל הבקבוק. 

 8. כשמקבלים איירק לשתות אין לסרב, יש להגיש לשפתיים. לא מחוייב לשתות, אפשר גם לטבול את אצבע הטבעת , ולזרות מעל הראש ב "פליק" לכיוון 4 הרוחות. 

 9. המונגולים אוהבים לגעת. לא נדיר לראות זוגות מחובקים או אוחזי ידיים. 

 10. המונגולים לא יציגו חברים או משפחה. 

 11. לא מכובד להניח רגליים על כיסאות. אין להפנות את העקבים או כפות רגליים למונגולי. 

 12. אין לדרוך על סף האוהל. בהכנסנו לאוהל יש ללכת עם השעון ימינה. מקום הנשים באזור המטבח, הגברים ממול... 

 13. אין לעלות על סוס מצד שמאל. 

 14. ישיבה ברגליים משוכלות לאישה נחשבת לא מכובדת. 

 15. לא שורקים בתוך גר או בניין. 

 16. אם מקבלים משקה – לא להציע לקבלו בספל שבור או סדוק. 

 17. נחשב כפוגע להתקרב לאישה החולבת פרה או סוס, ללא רשות. 

 18. בקרבת כל גר יש כלבים אימתניים ונובחים. אין להתקרב לגר אלא אם קיבלנו רשות מבעל הגר. 

 19. המנעו משתיית תה בעמידה. 

 20. דריכה על כף רגל של אחר – מחייבת לחיצת יד מהירה. 

 21. חלק מהמונגולים נקראים "אין לי שם" או "מישהו אחר" או "הבא בתור"...אמונות טפלות הנובעות ממות מוקדם יותר במשפחה. 

 22. כל אוכל או כיבוד המונח על השולחן בעת אירוח קבוצה- שייך לקבוצה. גם סיגריות. 

 23. בהציעך סיגריה למונגולי – עליך להציע גם להדליקה. אם נתת מתנה סיגריות , יש לצרף גפרורים. 2 יכולים להדליק מאותו גפרור, אבל לא שלושה. 

 24. אין להשליך אשפה למדורה. 

 25. אין להניח כובעים על הרצפה. תמיד עם הצד הפתוח למטה. 

 26. מקובל לשלוח לאנשים אותם מצלמים – עותק. 

 27. כל שיחה צריכה להתחיל עם התעניינות על מצב העדרים והמשפחה. 

 28. אין ללכת בין 2 עמודי הגר.

bottom of page